top of page

Otvorený list Združeniam miest a obcí

Vážený pán predseda Združenia miest a obcí Slovenska,

dovoľujeme si obrátiť sa na Vás v mene podnikateľov, ktorí bojujú za záchranu gastro sektora na Slovensku – či už prostredníctvom nových iniciatív alebo v rámci etablovaných záujmových združení.

V dôsledku zatvorenia všetkých gastro prevádzok počas prvej vlny pandémie na jar a nových obmedzení prijatých vládou v posledných týždňoch sú reštaurácie, kaviarne i pohostinstvá v kritickej situácii bez perspektívy zlepšenia v dohľadnej dobe.

Podľa najnovších údajov Inštitútu finančnej politiky MF SR tržby v stravovacích službách počas prvej vlny pandémie klesli o 80 %. V lete (júl, august) sa síce tržby navrátili na pôvodnú hodnotu, ale od prijatia obmedzení konzumácie v interiéri začiatkom septembra klesli znova až o 75%.

Kritickú situáciu v gastronómii potvrdzuje aj prieskum Slovenského združenia výrobcov piva a sladu realizovaný počas leta (august a september 2020) naprieč všetkými regiónmi Slovenska vo viac ako 2 000 prevádzkach, od najmenších krčiem až po prémiové reštaurácie. Viac ako polovica (56 %) podnikov hlási pokles návštevnosti zákazníkov oproti minulému roku. Takmer dve tretiny podnikov uvádzajú, že ľudia utrácajú menej a konzumujú skôr nápoje ako jedlo. Takmer tretina prevádzok (32 %) očakáva prepad tržieb až o polovicu. Dve tretiny podnikov (60 %) ohlasujú, že zavrú, ak nedostanú pomoc s likviditou od štátu alebo vo forme úverov.

Podnikatelia v stravovacích službách sú prispievateľmi aj do rozpočtov samospráv miest a obcí, v ktorých podnikajú, prostredníctvom dane z nehnuteľnosti a platieb za využívanie letných terás. Momentálne nie je povolená konzumácia v interiéri a terasy či iné exteriérové priestory sú vzhľadom na aktuálne ročné obdobie a nízke teploty zákazníkmi takmer nevyužívané. Jediným možným zdrojom príjmu sú jedlá či nápoje predávané cez donášku kuriérom, tieto však predstavujú len zlomok bežných príjmov za normálnych podmienok.

Preto si dovoľujeme apelovať na Vás ako predsedov najväčších samosprávnych organizácií, aby aj miestne samosprávy, podobne ako počas prvej vlny, hľadali cesty, ako v kritickej situácii podať pomocnú ruku miestnym podnikateľom.

Pre podporu zo strany samospráv vidíme dve cesty – symbolický nájom za terasy a zníženie dane z nehnuteľnosti. Ich cieľom je udržať v sektore likviditu a zamestnanosť.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu je konzumácia jedál a nápojov v exteriéri – t.j. na terasách a v záhradách podnikov – relatívne bezpečná, preto si dovoľujeme navrhnúť, aby miestne samosprávy podnikom, ktoré takýto priestor majú, alebo budú chcieť oň svoju prevádzku rozšíriť, umožnili využívať tento exteriérový priestor aj v zimnom období, a to za symbolickú sumu. S potešením sledujeme, že niektoré samosprávy už takto urobili. Boli by sme vďační, keby ste toto opatrenie dali ako odporúčanie samosprávam, aby sa k tejto aktivite tiež pridali.

Od tohto roku došlo k zvyšovaniu dane z nehnuteľností vo všetkých krajských mestách na Slovensku, ako aj vo väčšine menších miest a obcí. V krajských mestách sa zvýšenie daní pohybuje od 25 % až do 180 %. V dôsledku pandémie utrpeli podnikatelia v gastro sektore dramatické výpadky príjmov. Okrem obmedzených príjmov majú pritom stravovacie zariadenia zvýšené náklady na dezinfekciu a hygienu. Z tohto dôvodu si dovolíme samosprávam navrhnúť, aby zvážili zníženie dane z nehnuteľnosti na úroveň roku 2019.

Všetci podporujeme snahy, ktorých cieľom je minimalizovať šírenie ochorenia COVID-19 na Slovensku. Sme však presvedčení, že počas pandémie je nevyhnutné chrániť nielen ľudské životy, ale aj živobytia. Uvedomujeme si, že aj keď vládna prvá pomoc už bola schválená, pre veľkú časť podnikov v segmente gastronómie môže byť stále len ťažko dosiahnuteľná. Preto je teraz veľmi potrebné, aby tieto podniky dostali pomoc od vlády, ako aj od samospráv, aby gastro prevádzky neboli počítané medzi obete pandémie COVID-19. Pomoc zo strany samospráv je preto nevyhnutná a ľudská.

Sme pripravení spolupracovať pri hľadaní najefektívnejších riešení pre výzvy, ktoré Slovensku prináša COVID-19.


S úctou,

Asociácia hotelov a reštaurácii Slovenska,

Asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov,

Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska,

Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd,

Iniciatíva Zachráňme gastro!,

Pomáhame si - gastro v korone,

Pomoc pre gastro,

Potravinárska komora Slovenska,

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora,

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu,

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov,

Slovenský zväz spracovateľov mäsa,

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska.kontakt:

Jana Shepperd

Prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu

info@slovenskepivo.sk, ‭+421 948 001 754‬


Comments


bottom of page