top of page

KTO STOJÍ ZA #STALEMAMECHUT

Kľúčové združenia a iniciatívy podnikateľov a dodávateľov v gastro sektore na Slovensku

Za platformou #stálemámechuť stojíme my, obyčajní ľudia, ktorí podnikáme a pracujeme v gastro sektore na Slovensku. Pustili sme sa do boja za záchranu gastro sektora na Slovensku, v  rámci etablovaných záujmových združení alebo prostredníctvom nových iniciatív. 

Sme pripravení a stále máme chuť hľadať efektívne riešenia pre problémy, ktoré Slovensku prináša koronakríza. 

Sme súčasťou širších celoeurópskych platforiem a máme dobrý prehľad o opatreniach na podporu gastronómie, ktoré sa už osvedčili v iných európskych krajinách. 

1 Asociácia hotelov a reštaurácii Slo
4 Asociácia výrobcov nealkoholických
8 Potravinárska komora Slovenska.png
11 Slovenská poľnohospodárska a potra
2 Asociácia malých a stredných podnik
5 Iniciatíva Zachráňme gastro!.png
9 Slovenské združenie výrobcov piva a
12 Slovenský zväz spracovateľov mäsa
3 Asociácia malých nezávislých pivov
7 Pomoc pre gastro.png
10 Slovenský zväz kuchárov a cukráro
13 Zväz vinohradníkov a vinárov Slove
logo .png
Untitled design (3).png
bottom of page