KTO STOJÍ ZA #STALEMAMECHUT

Kľúčové združenia a iniciatívy podnikateľov a dodávateľov v gastro sektore na Slovensku

Za platformou #stálemámechuť stojíme my, obyčajní ľudia, ktorí podnikáme a pracujeme v gastro sektore na Slovensku. Pustili sme sa do boja za záchranu gastro sektora na Slovensku, v  rámci etablovaných záujmových združení alebo prostredníctvom nových iniciatív. 

Sme pripravení a stále máme chuť hľadať efektívne riešenia pre problémy, ktoré Slovensku prináša koronakríza. 

Sme súčasťou širších celoeurópskych platforiem a máme dobrý prehľad o opatreniach na podporu gastronómie, ktoré sa už osvedčili v iných európskych krajinách. 

#stalemamechut

2020 © Všetky práva vyhradené. Stále máme chuť.