top of page

Gastro podporuje návrat k Ústrednému krízovému štábu

Bratislava 28. mája 2021 – Platforma #StáleMámeChuť spájajúca 14 kľúčových združení a iniciatív podnikateľov a dodávateľov, reprezentujúca tisícky prevádzok a desiatky tisíc zamestnancov v gastro sektore, sa pripája k žiadostiam viacerých sektorov o zrušenie pandemickej komisie. Podporuje návrat k Ústrednému krízovému štábu.


„Gastro je sektor, na ktorý protipandemické opatrenia dopadli najsilnejšie a ako prvé. Opatrenia boli stanovované, komunikované a nasadzované neprehľadne a chaoticky. Výsledky takéhoto riadenia pandémie negatívne zasiahli celú krajinu. Za jeden z dôvodov považujeme aj inštitút Pandemickej komisie, ktorá je zložená v podstate z verejnosti neznámych členov, nevolených zástupcov, nereprezentujúcich kľúčové sektory života a podnikania na Slovensku. Pripájame sa preto k žiadostiam viacerých sektorov, aby sa riadenie pandémie vrátilo do kompetencie Ústredného krízového štábu,“ uviedol Vladimír Machalík zo #StáleMámeChuť.


Ústredný krízový štáb by mal pozostávať zo širokého spektra odborníkov. Nielen medicínskych, ale aj zo sektorov najviac zasiahnutých počas prvej a druhej vlny pandémie a odborníkov na krízové riadenie. Len v samotnom roku 2020 boli totiž gastro prevádzky zatvorené až 19 týždňov. Návrhy, podnety a situácie z praxe však nebolo možné komunikovať priamo v diskusiách vedúcich k zavádzaným opatreniam. Tie tak boli neraz robené od stola, bez prehľadu situácie v praxi.


„Pandemická komisia prijíma rozhodnutia, nezaložené na faktoch, ale na pocitoch, ktoré viedli neraz k nesprávnym rozhodnutiam ovplyvňujúcim celú krajinu. Komisia nezverejňuje dáta, matematické modely ani vedecké štúdie, na základe ktorých robí rozhodnutia. Ak dôjde k tretej vlne, požadujeme, aby bol hlavným poradným orgánom vlády Ústredný krízový štáb, ktorý je transparentným a legislatívne ukotveným orgánom, zriadeným práve pre krízové situácie štátu,“ uviedol Marek Harbuľák, generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií.


Platforma #StáleMámeChuť združuje 14 kľúčových združení a iniciatív podnikateľov a dodávateľov v gastro sektore na Slovensku.


Signatári platformy #StáleMámeChuť

Aliancia slovenskej gastronómie - 10 pre Gastro

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska

Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska 

Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd 

Iniciatíva Zachráňme gastro!

Pomáhame si - gastro v korone

Pomoc pre gastro

Potravinárska komora Slovenska

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov

Slovenský zväz spracovateľov mäsa

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska


Kontakt

Vladimír Machalík

výkonný riaditeľ

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu

vladimir.machalik@slovenskepivo.sk

0905 839 114


Comments


bottom of page