top of page

Znížená DPH by pomohla celému gastro sektoru, môže zastaviť nútený rast cien


● Nástup zákazníckej spotreby po uvoľnení opatrení je zatiaľ pomalý, podniky neočakávajú veľkú eufóriu.

● Podpora lokálnej spotreby a konkurencieschopnosti v prihraničných regiónoch sú kľúčové.

● Gastro podniky avizujú rast cien vstupov - znížená DPH by to mohla kompenzovať.


Bratislava 7. júna 2021 –Ako chce štát podporiť znovuoživenie gastro sektora? Ako podporí odškodňovací zákon reštart gastra po pandémii? Ako bude vyzerať letná sezóna pre cestovný ruch a gastro? Podporí nová agentúra Slovakia Travel aj gastro sektor? Na tieto otázky odpovedali vo štvrtok 3. júna 2021 hostia online diskusie POSTCOVID: Čo čaká gastro v lete? , ktorú zorganizovala platforma #StáleMámeChuť (http://www.stalemamechut.sk), ktorá združuje kľúčové združenia a iniciatívy podnikateľov a dodávateľov v gastro sektore na Slovensku.


Peter Kremský, predseda Hospodárskeho výboru NR SR (OĽaNO) upozornil, že úlohou štátu nie je pokryť každému stratu a tiež ušlý zisk: „Úlohou pomoci je záchrana gastro sektora. Treba si jasne vymedziť úlohu štátu - nie je úlohou pomôcť všetkým, aby boli úplne spokojní, ale zachrániť čo najviac.” Mrzí ho, že opatrenia neboli dostatočne rýchle a adresné a tiež množstvo byrokracie, ktorá s tým bola spojená. K otázke zníženia DPH hovorí: „Ak znížite DPH, pomôžete všetkým plošne, ale štát má už dnes pomerne veľký deficit, ktorý raz niekto bude musieť zaplatiť, nebolo by zodpovedné to stále navyšovať. Nechceme zadlžiť štát na 50 rokov dopredu.” Súhlasí však, že zníženie DPH by bolo lepším riešením ako dotácie. Ako problém však vidí, že dotácie sú už čiastočne rozdané. V diskusii prisľúbil pomoc v komunikovaní výsledkov analýz, ktorí si podnikatelia vypracovali, smerom na ministerstvo financií.

Bežní ľudia, firmy, podnikatelia neboli pripravení čeliť takej výzve, akú pandémia priniesla a rovnako to platí aj pre politikov a vlády krajín. Pre nás to bolo dosť veľké ponaučenie. K štátnej pomoci a k rôznym riešeniam sa snažíme pristupovať veľmi zodpovedne, komunikujeme so všetkými asociáciami, dôležité totiž nie sú rozhodovania od stola,” povedal v diskusii Tomáš Ondrčka, poradca štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy a výstavby SR pre cestovný ruch. Možnosti ministerstva sú podľa jeho slov limitované, stále však hľadajú možnosti podpory na reštart. Je podľa neho tiež dôležité, aby bola možnosť štátnej pomoci predĺžená až do konca roka 2021. Neočakávajú totiž, že by sa čísla dostali do normálu v priebehu tohto roka ani nasledujúceho. „Áno, sme za to a rozhodne si myslíme, že je vhodné, aby tak ako pred časom došlo k zníženiu sadzby DPH na ubytovanie, tak sme presvedčení o tom, že znížená sadzba DPH podnikateľom pomôže a zásadne neovplyvní príjmy do štátneho rozpočtu. Nebolo tomu tak ani v 2019, keď sa znížila sadzba DPH na ubytovanie.”


Václav Mika, riaditeľ agentúry Slovakia Travel doplnil, že najvyššia DPH v celom našom regióne spôsobuje aj reálnu konkurenčnú nevýhodu voči zahraničiu. Chápe, že ide o zodpovedné ekonomické rozhodnutie štátu, avšak dobrou analógiou by pre štát mohla byť situácia z roku 2019, kedy sa znížila DPH na ubytovanie. „Gastro neoddeľujeme od turistického ruchu - takmer 50 % efektu sa v gastre vytvára,” hovorí. Úlohou novej agentúry je priniesť do sektoru HoReCa marketingovú podporu, v aktivitách sa aktuálne zameriavajú na domácu destinačnú politiku. „V roku 2019 tvorilo 58% domáci cestovný ruch 42% zahraničný cestovný ruch, z toho 60% zdrojových trhov tvorili Česko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko. Zároveň, našimi najväčšími konkurentmi sú rovnako naše zdrojové trhy,” vysvetľuje dôležitosť orientácie na domácu spotrebu.

Viliam Pavlovský z Aliancie slovenskej gastronómie uviedol, že „Nie sme veľkí optimisti, čo sa týka naštartovania, pokiaľ sa neudejú niektoré základné kroky. Najväčšie svetlo na konci tunela je pre nás znížená sadzba DPH, pretože je to tá najadresnejšia pomoc. Tento krok je výhodný pre všetky strany - pre zákazníka, pretože nebude platiť za služby viac, pre podnikateľov, aby vedeli sanovať straty a pomôže to aj štátu, pretože sa výrazne eliminuje šedá ekonomika a zreálni sa konkurenčné prostredie. Dokáže to veľa faktorov vyriešiť a pokryť náklady, ktoré si tento sektor naakumuloval za posledné obdobie.” Za veľký problém označuje obrovský nedostatok pracovnej sily, mnohé prevádzky majú problém znovu otvoriť pre nedostatočne obsadený personálu. „Všetko, čo budujeme, stojí na ľuďoch a oni sú základom úspechu.” V otázke toho, ako sa bude gastro vyvíjať v tomto roku je skeptický: “Podnikatelia, ktorí boli roky poctiví, teraz čakajú kompenzáciu 8 mesiacov dozadu. Momentálne vieme, že peniaze majú prísť, ale Je to naozaj extrémne dlhé obdobie.” Hovorí, že znížená sadzba DPH dokáže výrazne eliminovať šedú ekonomiku, ktorá je veľkým problémom segmentu. “Nechceme dvíhať ceny, ale ak nedôjde k zníženiu DPH, budeme pravdepodobne nútení.


Jozef Olejár z bratislavského podniku Spilka beer & restaurant otvorili svoju prevádzku 14.10., teda deň pre platnosťou všetkých obmedzení a začiatkom pandémie. Ako nový subjekt vďaka aktuálne nastaveným podmienkam, nevedeli žiadnu z podporných schém zatiaľ využiť. „Mnoho ľudí rozmýšľa, či prísť alebo nie, mohla by tomu pomôcť kampaň spojená s bezpečnosťou v prevádzkach,” tvrdí. “Ľudia stále neprichádzajú v takých počtoch, ako sme boli zvyknutí.” Podnikom by podľa neho výrazne pomohol reštart v kombinácii dlhodobých nástrojov, ako je zníženie DPH v gastre, ale aj krátkodobejších adresných foriem podpory (systém rôznych gastro poukážok ako „konzumné“). Dôležitým problém v gastre je taktiež akútny nedostatok zamestnancov, ktorý preferujú radšej istotu zamestnania v iných odvetviach ale aj odvodový systém pre zamestnancov, ktorý výrazne zvyšuje náklady podnikateľov. Tieto náklady spolu s DPH, ktorá je štvrtou najvyššou v EÚ, výrazne ovplyvňuje aj tlak na zvyšovanie cien v gastre.

V diskusii vystúpil aj Andrej Kasáš z podniku Ranč u Bobiho v regióne stredného Slovenska, ktorý tak isto otváral podnik na začiatku dlhého obdobia protipandemických opatrení. Ako najväčší problém vníma aktuálne otázku zamestnancov a zároveň obrovskú nepredvídateľnosť a neprehľadnosť možností kompenzácie. “Už v júni sme ceny zdvihli a ak sa nič neudeje, tak v auguste budeme musieť zvyšovať znova,” hovorí s tým, že aktuálne majú v rámci Aliancie slovenskej gastronómie vypracované analýzy k otázke zníženia DPH, ktoré jednoznačne deklarujú, že v absolútnych číslach by štát na takomto opatrení získal - elimináciou šedej ekonomiky a pomocou poctivým prevádzkam, ktoré budú môcť rozvíjať svoje podnikanie. “Štát nemusí vymýšľať nové pomoci či schémy a platiť množstvo zamestnancov na kontrolu a distribúciu týchto riešení, zníženie DPH je najadresnejšia a najjednoduchšia pomoc, ktorá je kontrolovateľná a pomôže poctivému gastru.” Podľa jeho slov by sa vďaka tomuto riešeniu vytvoril priestor pre podniky, ktoré prežili - na splatenie starých dlhov z pandémie, zdvihnutie platov zamestnancov a vytvorenie lukratívnejšieho prostredia.

Pozrite si celú diskusiu na tomto linku: https://fb.watch/5VqMzzgFqj/

Prvý diel diskusie platformy #StáleMámeChuť, ktorá sa konala 8. apríla 2021 na tému: Gastro v čase pandémie. Ako pomáha štát? si môžete pozrieť na https://fb.watch/5VqPnumQcO/
Signatári platformy #StáleMámeChuť

Aliancia slovenskej gastronómie - 10 pre Gastro

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska

Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska

Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd

Iniciatíva Zachráňme gastro!

Pomáhame si - gastro v korone

Pomoc pre gastro

Potravinárska komora Slovenska

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov

Slovenský zväz spracovateľov mäsa

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska

www.stalemamechut.sk

Comments


bottom of page