top of page

Stanovisko platformy #StáleMámeChuť k otváraniu 40 košických prevádzok

Je podľa nás nevyhnutné, aby vláda začala komunikovať s predstaviteľmi gastro sektora a aby konečne dala sľúbený plán, ako má gastro prežiť zimu. Situácia v sektore gastro služieb je každým dňom kritickejšia. Mnohé prevádzky sú v zúfalej situácii, ktorú nevedia bez pomoci štátu riešiť. Preto potrebujú okamžitú pomoc s likviditou, aby mohli udržať zamestnanosť a vyhnúť sa bankrotu. Pravidlá pre sektor gastro služieb sú likvidačné a neúmerné oproti ostatným znovuotvoreným odvetviam. Prijaté opatrenia a výrazné obmedzenia, ktorým čelia od začiatku pandémie, až doteraz, majú výrazne horší dopad, ako na priemysel či obchod. Sektor gastro služieb čelí už existenčným problémom.

I napriek napätej situácii podnikatelia a dodávatelia v gastre združení v platforme #StáleMámeChuť nesúhlasia s porušovaní platných pandemických opatrení počas núdzového stavu. Riešenie vidíme v bezprostrednom dialógu s predsedom vlády a ministerstvami dopravy a výstavby, hospodárstva, zdravotníctva a financií, aby sme spoločne našli účinné riešenia pomoci pre gastro.V mene všetkých partnerov platformy #stálemámechuť:


Asociácia hotelov a reštaurácii Slovenska

Asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov

Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska

Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd

Iniciatíva Zachráňme gastro!

Pomáhame si - gastro v korone

Pomoc pre gastro

Potravinárska komora Slovenska

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov

Slovenský zväz spracovateľov mäsa

Zväz vinohradníkov a vinárov SlovenskaĎakujeme a v prípade dodatočných otázok prosíme kontaktujte zástupcov spoločnej gastro platformy #StáleMámeChuť:


Katarína Remiaš / média koordinátor

1st CLASS AGENCY

M: +421 903 281 269HOVORCOVIA PLATFORMY:


Marek Harbuľák

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska

M: +421 911 262 177


Jana Shepperd

Slovenské združenie výrobcov piva a sladu

M: +421 948 001 754


Magdaléna Korény

iniciatíva Pomoc pre gastro

M: +421 918 879 067


Ján Laš

iniciatíva Zachráňme gastro!

M: +421 908 909 626

Comments


bottom of page