top of page

Potravinári a gastro prevádzky opäť spúšťajú projekt na presun pracovnej sily

Bratislava 17. decembra 2021 – Potravinári a cestovný ruch sa opäť dohodli na projekte presunu pracovnej sily z gastro prevádzok do podnikov na výrobu potravín. Prísne opatrenia na zabránenie šírenia pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 na jednej strane obmedzili prevádzky pôsobiace v gastro sektore, na druhej strane potravinárske podniky zápasia s poklesom počtu pracovnej sily.

Potravinárska komora Slovenska, ako člen platformy Stálemámechuť, preto iniciovala znovu naštartovanie zapožičiavania si zamestnancov. Spoločne vytvorili jednoduchý nástroj, ktorým sa budú vzájomne informovať o počte pracovníkov, ktorých má cestovný ruch k dispozícií a na druhej strane ich spojíme s potravinárskymi podnikmi, ktoré potrebujú pracovnú silu či už do výroby, alebo logistiky.

„Dávame možnosť všetkým potravinárskym prevádzkam nahlasovať počet chýbajúcich kapacít v logistike a vo výrobe. Na druhej strane prevádzky cestovného ruchu, či už hotely, reštaurácie alebo iné zariadenia zápasiace s nadbytkom pracovnej sily majú možnosť nahlásiť počet zamestnancov, ktorých môžu uvoľniť na prácu v potravinárskych podnikoch. Výhodou je, že zamestnanci v hoteloch a reštauráciách sú držiteľmi zdravotných preukazov, ktoré sú na prácu v potravinárskej výrobe nevyhnutné,“ uviedla Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

Zároveň sme pre zamestnávateľov pripravili vzor na právne ošetrenie dočasného pridelenia zamestnancov, aby boli dodržané pracovnoprávne predpisy.

V prípade záujmu o zapojenie sa do projektu nás môžete kontaktovať na adrese pks@pks.sk.

Comentarios


bottom of page